Struktura organizative e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar është miratuar me VKM Nr. 228, datë 23.04.2014.