Regjistri i kërkesave/përgjigjeve

Update: 07.01.2021

Nr Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Statusi i kërkesës Data e kthimit të përgjigjes
1 05.01.2021 Kërkesë për studim materiali gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera në objektin Lajthiza. Përfunduar 05.01.2021
2 06.01.2021 Kërkesë për blerje të hartës hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-78-C-a (Mali i Korabit) dhe tekstit shpjegues te saj. Përfunduar 07.01.2021
3 08.01.2021 Kërkesë për oponencë teknike të studimit hidrogjeologjik dhe hidrologjik të Hec "Bena 1 dhe Bena 2". Përfunduar 05.02.2021
4 08.01.2021 Kërkesë për ekspertë për vlerësimin e digës së Paskuqanit, Bashkia Kamëz. Përfunduar 12.01.2021
5 08.01.2021 Informacion mbi gjendjen emergjente në rrëzimin e disa mureve mbajtëse në rrugën e spitalit Rajonal Lezhë. Përfunduar 12.01.2021
6 08.01.2021 Vlerësim gjeologo-inxhinierik i rrëshqitjes pranë një pallati dhe banese private në Lagjen "Punëtori", Bashkia Gjirokastër. Përfunduar 11.01.2021
7 08.01.2021 Vlerësim gjeologo-inxhinierik i rrëshqitjes në rrugën e fshatit Borsh, Bashkia Sarandë. Përfunduar 19.01.2021
8 09.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës në gjashtë banesa në fshatrat Gjorm. Përfunduar 12.01.2021
9 14.01.2021 Kërkesë për hartim të studimeve gjeologjike në Njësinë Administrative Mamurras (Gjorm dhe Zhejë). Përfunduar 12.02.2021
10 26.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës në pesë banesa në fshatrat Gjormë dhe Zhejë, Mamurras, Kurbin. Përfunduar 10.03.2021
11 12.01.2021 Kërkesë për tu pajisur me harta hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklatura: K-34-64-C-d (Qerreti i Madh) dhe K-34-64-D-d (Puka). Përfunduar 12.01.2021
12 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 28.01.2021
13 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 28.01.2021
14 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 28.01.2021
15 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 04.02.2021
16 12.01.2020 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 05.02.2021
17 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 08.02.2021
18 12.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Pukë. Përfunduar 08.02.2021
19 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Spitali) Përfunduar 12.01.2021
20 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Nj.Ad.Ungrej) Përfunduar 04.02.2021
21 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Kallmet-Ungrej) Përfunduar 04.02.2021
22 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Zejmen) Përfunduar 22.02.2021
23 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Shehri) Përfunduar 22.02.2021
24 13.01.2021 Kërkesë për studim gjeologjik në Bashkinë Lëzhë. (Mërçi) Përfunduar 22.02.2021
25 14.01.2021 Kërkesë për blerje teksti dhe plansheti hidrogjeologjik, shk. 1:25000, nomenklaturë K-34-136-A-c. Përfunduar 18.01.2021
26 15.01.2021 Kërkesë për blerje të hartës gjeologo-inxhinierike, shk. 1: 25 000, nomenklaturë: K-34-64-D-a. Përfunduar 18.01.2021
27 18.01.2021 Kërkesë për blerje plansheti hidrogjeologjik, shk. 1:25000, nomenklaturë K-34-137-C-b. Përfunduar 20.01.2021
28 18.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studim gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Jezull, Njësia Administrative Rrëshen. Përfunduar 12.02.2021
29 19.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në Kaçinar, Njësia Administrative Kaçinar. Përfunduar 23.02.2021
30 21.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Simon, Njësia Administrative Kaçinar. Përfunduar 23.02.2021
31 29.01.2021 Kërkesë për kryerjen e një studimi gjeologjik për rrëshqitjen e tokës, në fshatrat Jezull, Kaçorraj dhe Tarazh, Njësia Administrative Rrëshen. Përfunduar 09.03.2021
32 20.01.2021 Kërkesë për studim të projekteve të punimeve të kërkim-zbulimit dhe të shfrytëzimit të Kromit,VB Bulqizë. Përfunduar 26.01.2021
33 25.01.2021 Kërkesë mbi vlerësimin gjeologo-inxhinierik të dukurisë së rrëshqitje-rrjedhjes në segmentin rrugor pranë fshatit Bistricë, Bashkia Finiq. Aksi rrugor Sarandë-Gjirokastër. Përfunduar 02.02.2021
34 26.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të truallit të dy banesave në fshatin Labovë e Madhe , Gjirokastër. Përfunduar 19.01.2021
35 26.01.2020 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës pranë banesës së shtetasit Vullnet Lufo, Kryemëdhenj, Golem, Kavajë. Përfunduar 04.02.2021
36 29.01.2021 Kërkesë për tekst shpjegues dhe planshet hidrogjeologjik, shk.1:25000, nomenklaturë: K-34-137-A-a (Tepelena). Përfunduar 01.02.2021
37 22.01.2021 Kërkesë për mbështetje në Bashkinë Vau-Dejës dhe mirëmenaxhimin e situatës së pritshme në Bashkinë Shkodër. Përfunduar 17.02.2021
38 29.01.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës pranë banesës së shtetasit Përparim Gazdeda, Njësia Administrative Nr.12, Bashkia Tiranë. Përfunduar 25.02.2021
39 01.02.2021 Kërkesë për studim hidrologjik të dy zonave: Kafarajt dhe Selishtë. Përfunduar 05.02.2021
40 01.02.2021 Kërkesë për harta hidrogjeologjike, shk.1:25000; nomenklaturë: K-34-63-D-d dhe tekst shpjegues për projektin e rrugës Shëngjin-Rrjoll. Përfunduar 05.02.2021
41 01.02.2021 Kërkesë për harta gjeologjike, shk.1:25000; nomenklaturë: K-34-63-D-d dhe tekst shpjegues për projektin e rrugës Shëngjin-Baks-Rrjoll. Përfunduar 05.02.2021
42 02.02.2021 Si pasojë e reshjeve të datës 11-12.01.2021 dhe më vonë është kërkuar nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar një grup specialistesh për 19 banesa e dëmtuara (studime). Përfunduar 24-25.02.2021
43 02.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të dy banesave të shtetasve Eduart Gjoni, Flogert Gjoni, Linzë, Dajt. Përfunduar 23.02.2021
44 02.02.2021 Kerkesë për material gjeologjik për zonën minerare nr 326/6 Macukull, Mat Përfunduar 08.02.2021
45 04.02.2021 Kërkesë për studimin gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në fshatin Bardhaj, Selitë, Mirditë. (Bardhaj) Përfunduar 26.02.2021
46 05.02.2021 Kërkesë për studim Gjeologjik për rrëshqitjen e tokës në afërsi të banesave në fshatin Malaj, Rrëshen. Në proçes
47 05.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi Gjeologo-Inxhinierik për truallin e shtetasit Astrit Karaj, Pezë, Tiranë. Përfunduar 10.02.2021
48 08.02.2021 Kërkesë për bashkëpunim në lidhje me rrëshqitjen masive të tokës në fshatin Bagoj, Njësia administrative Synej Kavaj. Përfunduar 18.02.2021
49 08.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo inxhinierik të terrenit të 7 banesave të Bashkisë Kukës. Në proçes Rustan Hasalami
50 10.02.2021 Kërkesë për marrje materiali bazë gjeologjik për zonën minerare konkuruese nr.163. Përfunduar 10.02.2021
51 11.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të terrenit të banesës së shtetasit Kujtim Kodra, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë. Përfunduar 24.02.2021
52 11.02.2021 Kërkesë për një grup pune për të kryer studime në disa fshatra të Shijakut, si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm të datave 22-26 Janar, të paraqitura në fshatin Shetel, Eminas i Vogël të Njësisë Administrative Gjepalaj si dhe rrëshqitja e rrugës në anë të lumit Erzen tek Çinori i Balliasit. Përfunduar 24.02.2021 dhe 16.03.2021
53 11.02.2021 Kërkesë për blerje harte dhe tekst sqarues me nomenklaturë K-34-127-A-a (Kapshtica). Përfunduar 15.02.2021
54 12.02.2021 Kërkesë për studim mbi vlerësimin gjeologo-inxhinierik lidhur me gjendjen aktuale të rezervuarit të Harvales, Bashkia Selenicë. Përfunduar 17.02.2021
55 15.02.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike me nomenklaturë K-34-65-C-d (Srriqa). Përfunduar 15.02.2021
56 15.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të tokës për dy banesa në fshatin Sfolli dhe Liqeni i Kuq, Njësia Administrative Fajza, Bashkia Has. Në proçes
57 15.02.2021 Dërgim relacioni gjeologo-inxhinierik i relacionit ku është ndërtuar Z. Fluturim Tarko në fshatin Rmath, Njësia Administrative Kukur, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan". Përfunduar 24.02.2021
58 16.02.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike: "Studim hidrogjeologjik për burimet ujore nëntokësore në Lumëbardhë për përdorim në akuakulturë, Bashkia Fushë Arrëz". Përfunduar 22.02.2021
59 16.02.2021 Kërkesë urgjente për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të banesës së Z. Dylaver Kullit, fshati Budull, Bashkia Krujë. Përfunduar 02.03.2021
60 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik ku ndodhet banesa e Z.Halit Zyberaj, banor në rrugën "Asllan Begu". Njësia Administrative Farkë. Në proçes
61 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik ku ndodhet banesa e Z.Lulëzim Kuka, banor në Njësia Administrative Dajt, për shkak të rrëshqitjes. Në proçes
62 17.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik ku ndodhen banesat e Z.Ahmet Tabaku, Xhaferr Tabaku; Zyhdi Çurri dhe Rruzhdi Pasmaçiu,banorë në Njësinë Administrative Ndroq, për shkak të rrëshqitjes së tokës në atë zonë. Në proçes
63 22.02.2021 Kërkesë për dy harta gjeologjike, shk. 1: 2000, VB.i Vlanës. Përfunduar 26.02.2021
64 22.02.2021 Kërkohen masa ndaj erozionit në afërsi të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin. Përfunduar 12.03.2021
65 22.02.2021 Kërkesë për vlerësim të llojit mineral si qymyri bituminoz dhe bitumit me lejen mirerare të shfrytëzimit nr.1753 dt.15.05.2015 Përfunduar 24.03.2021
66 23.02.2021 Kërkesë për studim gjeologo-inxhinierik të thelluar në lagjen Punëtori, Bashkia Gjirokastër. Përfunduar 01.03.2021
67 23.02.2021 Kërkesë për studim emergjent gjeologo-inxhinierik të rrëhsqitjes pranë banesës së Z.Xhaferr Boci, në fshatin Lazarat (Kordhocë), Bashkia Gjirokastër. Përfunduar 10.03.2021
68 23.02.2021 Kërkesë për blerje harte hidrogjeologjike, shk. 1:25000, nomenklaturë: K-34-100-B-a (Tirana e Jugut). Përfunduar 23.02.2021
69 23.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik ku janë të dëmtuara disa shtëpi në fshatrat Dobresh si dhe Pëllumbas, Njësia Administrative Bërzhitë. Në proçes
70 24.02.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike për përdorim të ujit për qëllime të ndryshme, Bashkia Tiranë. Përfunduar 03.03.2021
71 24.02.2021 Kërkesë për planshet hidrogjeologjik , shk.1:25000, nomenklaturë:K-34-76-C-d (Miloti) Përfunduar 26.02.2021
72 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhet banesa e Znj. Florie Peti, lagjia Nr.13, rruga "Peti". Në proçes
73 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhet banesa e Z. Ylber Klosi dhe Z. Gëzim Klosi, rruga "Dhimitër Mole", Njësive Administrative Dajt. Në proçes
74 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhet banesa e Z. Kujtim Bali , lagjia Nr.13, rruga Rrapo Hekal. Në proçes
75 26.02.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhet banesa e Z. Fadil Brari, lagjia Nr.13, rruga "Selita e Vjetër". Në proçes
76 01.03.2021 Konstatime rrëshqitjesh dherash në fshatin Zambisht, Njësia Administrative Lekaj; fshati Stërbeg, Njësia Administrative Kryevidh; Z. Sinan Fesatit (Flora Boçi) bashkia Rrogozhinë; fshati Sinaball, Bashkia Rrogozhinë. Përfunduar 16.03.2021
77 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen banesa e Z. Sinan Fesatit (Flora Boçi) dhe të banesave përreth, rruga "Qershia", Bashkia Rrogozhin. Në proçes
78 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në fshatin Zambisht, Njësia Administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhinë. Në proçes
79 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen banesa e Z. Sinan Fesatit (Flora Boçi) dhe të banesave përreth, rruga "Qershia", Bashkia Rrogozhinë. Përfunduar 16.03.2021
80 01.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik të truallit të banesave të disa qytetarëve të Njësive Administrative, Bashkia Tropojë. Në proçes
81 01.03.2021 Kërkesë për oponencë të agregateve minerale në lumenj. Përfunduar 11.03.2021
82 02.03.2021 Kërkesë për material gjeologjik për zonën minerare Nr. 799/3, Zall Herr. Përfunduar 03.03.2021
83 02.03.2021 Për shqyrtimin e kërkesës, shoqëria "Knauf Tirana" per Gipse-Alabastrit , Bashkia Dibër. Përfunduar 24.03.2021
84 03.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik në Njësinë Administrative Gjepalaj, Shijak, Durrës. Përfunduar 16.03.2021
85 04.03.2021 Kërkesë për verifikim në terren, banor i fshatit Dritas, Z. Ali Hoxha, Njësia Administrative Zall-Herr. Në proçes
86 04.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, Z. Kujtim Mustafa Muratit në rrugën "Myrteza Trosku", Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
87 04.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, Z. Shkëlqim Kërçiku në rrugën e Dibrës, Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. Në proçes
88 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik, ku ndodhen varrezat ekzistuese në Kodër Kashar ku si rezultat i reshjeve me densitet të lartë, janë konstatuar rrëshqitje të tokës. Në proçes
89 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhet banesa e Z. Alush Hyka, fshati Kodër Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. Përfunduar 21.01.2021
90 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin e fshatit Grecë, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë, për shkak të rrëshqitjes së tokës të evidentuara prej saj. Në proçes
91 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen banesa e Z. Rrahman Aliaj, rruga "Kolë Kamsi", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. Në proçes
92 05.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në territorin ku ndodhen varrezat e Zall Dajtit, Bashkia Tiranë. Në proçes
93 09.03.2021 Kërkesë për kryerjen e analizave të karakterit kimik për mostra uji. Në proçes
94 12.03.2021 19.03.2021 Kërkesë për studim gjeologjik për rrëshqitjen e tokës, Njësia Administrative Kthellë dhe Rrëshen, Bashkia Mirditë. Në proçes
95 16.03.2021 Kërkesë për informacion mbi bashkëpunimin e marrëveshjueve dhe projekteve Ndërkombëtare në fushën e Mbrojtjes Civile. Në proçes
96 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Ylmi Çela, banor në rrugën" Qazim daja", fshati Tufinë. Në proçes
97 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhen banesat e Z.Sami Bali; Z.Ymer Pinari; Z. Ermal Alla, Lagjja 13, Bashkia Tiranë. Në proçes
98 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologjik të 16 banesave në Njësinë Administrative Nr.6, Bashkia Tiranë. Në proçes
99 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, i banesës së Z. Halim Rrahman Metallari, banor i fshatit Gabricë, Njësia Administrative Bicaj, Bashkia Kukës. Në proçes
100 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,për disa zona me rrëshqitje të tokës në disa fshatra dhe Njësia Administrative të Bashkisë Librazhd. Në proçes
101 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Znj. Albina Hoxha, banore në rrugën Mustafa Xhabrahimi, Njësia Administrative lagjja Nr.13, Bashkia Tiranë. Në proçes
102 16.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z. Filip Zejnelaj, rruga "Myslym Qefalia", banorë në Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
103 17.03.2021 Kërkesë për blerje planshetash hidrogjeologjik, shk:1:25000, nomenklaturat: K-34-100-B-d; K-34-100-C-b; K-34-100-C-d; K-34-100-D-a; K-34-100-D-b; K-34-100-D-c;K-34-100-D-d; K-34-101-A-c; K-34-101-C-a; K-34-101-C-c; K-34-101-C-d; K-34-112-A-b; K-34-112-B-a; K-34-112-B-d; K-34-112-B-b; K-34-112-B-c; K-34-113-A-a; Përfunduar 26.03.2021
104 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik, ku ndodhen varrezat ekzistuese në Varrezat e Sharrës ku si rezultat i reshjeve me densitet të lartë janë konstatuar rrëshqitje të tokës. Në proçes
105 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z. Besnik Bilali, banore në fshatin Prezë e Vogël, Bashkia Tiranë. Në proçes
106 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z. Gëzim Kurti, banorë në Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
107 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z.Ismail Paja, banorë në Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. Në proçes
108 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet rruga "Veliaj" dhe dy banesat e Z.Behar Haka dhe Z. Ali Lami, banorë në Njësia Administrative Krrabë, Bashkia Tiranë. Në proçes
109 17.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Qerim Peti, banore në Njësinë Administrative lagjja Nr.13, Bashkia Tiranë. Në proçes
110 18.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhen banesat e Z.Petrit Bala fshati Arrëz dhe Z. Petri Abazi fshati Kokdodë, Njësia AdministrativeFierzë. Në proçes
111 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik të territorit ku ka ndodhur fenomeni i rrëshqitjes së tokës, fshati Shkozë, Njësinë Administrative Gjegjan, Bashkia Pukë. Në proçes
112 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhe banesa e Z. Arben Pinari, Njësia Administrative 13, Bashkia Tiranë. Në proçes
113 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhen banesa e Z. Hamit Hastoçit dhe Z. Devis Hastoçit, Rruga e Elbasanit, Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. Në proçes
114 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Gëzim Sallaku, Njësia Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. Në proçes
115 19.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Shpëtim Fez Hasa, banor në fshatin Surrel, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
116 19.03.2022 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Hyqmet Hoxholli, banor në fshatin Kabash, Njësia Administrative Poroçan, Bashkia Gramsh. Në proçes
117 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, në Njësitë Administrative Rubik, Rrëshen, Bashkia Mirditë. Në proçes
118 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, të truallit të disa banesave në Njësitë Administrative Bujan, Fierzë, Tropojë, BashkiaTropojë. Në proçes
119 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhen disa banesa, rruga "Sazan Leka", Lagjja "Kongresi i Lushnjës", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Lushnje. Në proçes
120 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Hasan Gjuzi, banor në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. Në proçes
121 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Gentian Bardhi, banor në Njësinë Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. Në proçes
122 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Zyhdi Maçi, banor në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
123 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Gëzim Kane, banor në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. Në proçes
124 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z. Ermal Lilai, banor në rrugën "Peti", Njësia Administrative Nr.13, Bashkia Tiranë. Në proçes
125 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Eduart Deliu, banor në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
126 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Fatmir Aluku, banor në fshatin Kodër Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. Në proçes
127 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Luan Valisi, banor në fshatin Kashar, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë. Në proçes
128 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Kujdesi Loçi, banor në Njësinë Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. Në proçes
129 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Znj. Vera Bali, banore në rrugën "Selita e Vjetër", Njësia Administrative Nr.13, Bashkia Tiranë. Në proçes
130 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik,ku ndodhet banesa e Z. Zeqir Brahysa dhe Z. Eqerem Saliko, banorë në rrugën "Hamide Dalipi", Njësia Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë. Në proçes
131 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Veli Haka, banor në Njësinë Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë. Në proçes
132 24.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Rufat Dafku, banor në fshatin Mjull-Bathore, rruga "Hasan Gjuzi", Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. Në proçes
133 25.03.2021 Kërkesë për blerje të hartës hidrogjeologjike shk. 1: 25 000 me nomenklaturë: K-34-75-B-d (Velipoja) . Përfunduar 25.03.2021
134 25.03.2021 Kërkesë për oponencë hidrogjeologjike me titull: "Raport hidrogjeologjik për kryerjen e një pus shpimi, për monitorimin e akuiferit poroz, të Nën-Shkodrës, Njësia Administrative Velipojë. Në proçes
135 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Albert Serku, banor në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
136 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Lulzim Kurti, banor në fshatin Pezë Helmës, Njësia Administrative Pezë, Bashkia Tiranë. Në proçes
137 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Bajram Mata, banor në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
138 26.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z.Hysen Veliaj dhe Z. Gëzim Veliaj, banor në Njësinë Administrative Kërrab, Bashkia Tiranë. Në proçes
139 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo - inxhinierik, ku ndodhen varrezat ekzistuese, pasrcelë nr. 76 në varrezat e Sharrës, ku janë konstatuar rrëshqitje të tokës. Në proçes
140 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, pranë xhamisë së Selitës, Bashkia Tiranë. Në proçes
141 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Ëngjëll Rasim Maleçka, banor në Njësinë Administrative Dajt, Bashkia Tiranë. Në proçes
142 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Baftjar Hasan Qelmani dhe Mus Tahir Mema, banor në fshatin Kalamish, Njësia Administrative Malzi, Bashkia Kukës. Në proçes
143 29.03.2021 Kërkesë për kryerje studimi gjeologo-inxhinierik, ku ndodhet banesa e Z. Florjan Çaushi, banues në fshatin Mjullë Bathore, rruga "Dervish Shaba", Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë. Në proçes
144 30.03.2021 Kërkesë për bashkëpunim, studimi gjeologo-inxhinierik si pasojë e rrëzimit të murit nga formacionet e paqëndrueshne, në akropolin antik Amanita, Bashkia Vlorë. Në proçes